Darion Capital Management (DCM), opgericht in 1966 en medegrondlegger van de agrarische termijnmarkt in Nederland, is een onafhankelijke beleggingsonderneming. Wij bogen op een brede expertise in uiteenlopende beleggingsproducten. Onze kerncompetenties zijn de valuta-, de agrarische termijnmarkt (commodities) en beleggingsfondsen.

DCM richt zich op particuliere, professionele en institutionele beleggers, die dankzij onze dynamische organisatie en oog voor detail op maat worden bediend.

Peter Praat

Met een agrarische achtergrond en opleiding, is Peter zijn loopbaan begonnen als vertegenwoordiger bij een Coöperatie in veevoeders en gewasbeschermingsmiddelen. In 1986 is Peter gestart met zijn werkzaamheden als tussenpersoon / makelaar op de aardappeltermijnmarkt. Dit betekent reeds 28 jaar ervaring in deze specifieke markt waar het samenspel tussen professionele partijen en speculanten een grote rol speelt. Hij is in deze specialistische markt een makelaar, die op een verantwoorde manier vraag en aanbod samen brengt om zo tot een goede prijsvorming te komen. Peter Praat is sinds 2001 verantwoordelijk voor de agrarische markten als directeur en is voor vele vaste relaties een belangrijk aanspreekpunt.

Hans Tielkemeijer

Hans Tielkemeijer is Director of Wealth Management bij Darion en is medeoprichter van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer. Hij is al ruim 25 jaar actief als beleggingsadviseur en specialist in risicomanagement. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een ‘down-to-earth’-benadering. Zijn beleggingsbeleid is geënt op Angelsaksische leest; het accent ligt op vermogensbehoud en niet op snelle winsten. Tielkemeijer is een veelgevraagd gastspreker; hij houdt vaker lezingen voor accountants, notarissen en fiscalisten maar ook beleggingsclubs. Daarnaast geeft hij gastcolleges voor ondermeer de Erasmus Universiteit en Hogeschool InHolland. Hans publiceert regelmatig columns en blogs.

Ewout Hol

Ewout Hol is mededirecteur en -oprichter van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer uit Capelle aan den IJssel. Na het afronden van zijn financieel-economische opleiding werkte Hol vanaf 1978 bij conservenfabriek Hak. Allereerst in diverse financiële functies, daarna als Hoofd Bedrijfseconomische zaken. Als begenadigd belegger richtte Hol begin jaren negentig een van de eerste Nederlandse beleggingsclubs op. In 1996 werd Hans Tielkemeijer adviseur bij de club waar Hol inmiddels zitting had als penningsmeester. Hol en Tielkemeijer hebben hun kennis gebundeld in Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer. Binnen Darion bekleedt Hol de functie van Chief Financial & Risk Officer en is onder meer eindverantwoordelijk voor Personeel, Financiën en Compliance en de verslaglegging aan AFM, DNB en aandeelhouders.